Seher Ustikolina

Ustikolina je locirana na vaznom trgovackom putu koji je povezivao Dubrovnik sa srednjom Evropom. Vazila je kao trgovacka kolonija, imala je preduslov da se razvije u trgovacki i zanatski centar, bar sto se tice lokalnog znacaja… Da bi neko naselje moglo egzistirati kao neki centar u odnosu na ostala naselja u okruzenju, moralo je imati neke objekte kao sto je dzamija, hamam, han, pa i carsiju (ugostiteljske, zanatske i trgovacke objekte). A Ustikolina ih je imala.

Evlija Celebija, putopisac, spominje da je Ustikolina 1644.god imala svoju carsiju, a sa svim objektima koji su tada bili izgradjeni u Ustikolini, ona je ispunjavala uslove varosice, a mozda i sehera, pa otuda i dolazi njen naziv "Seher Ustikolina".

Seher Ustikolina lezi na lijevoj obali Drine, gdje se rijeka Koluna ulijeva u Drinu. Sela koja pripadaju Ustikolini su: Bavcici, Borovnici, Braici, Buncici, Cvilin, Donje Zesce, Pil'povici, Gosticaj, Kravljaca, Njuhe, Paunci, Putojevici, Previla, Prisije, Sorlaci, Vranjevici, Zebina Suma, Zeljevo i podrucje Ustikoline sa dosta zaseoka –  Kosova, Milakovac, Odzak, Tulovici i Vrbica.  

Komentariši